Nå gjelder det i India!

Det er åpne dører i flere av de lutherske kirkene over hele India: Vi trenger fornyelse! Situasjonsbeskrivelsen deres er klar:  Vi trenger å erfare Guds nærvær og velsignelse.  2017 har gitt Oase Norge to invitasjoner for å hjelpe frem ”lutherske fornyelses festivaler” – i byene Rajahmundry (Andhra Pradesh) og i Ranchi, (Jharkhand).

vipps2I mer enn 10 år er prestene blitt trenet i ”Målrettet menighet” som misjonal tenkning rundt det å bygge menighet. Nå strømmer ungdom til. Foreldre bringer barna sine. De vil gi barna det beste. Kvinner ønsker å høre ord til egen frigjøring og vekst.  Menn ber om hjelp for å bli bedre ektemenn og fedre. Mennesker med mange slags plager og sykdommer nesten trenger seg på. De har hørt om en Gud som vil hjelpe. Og mange opplever at han kan. Her kan vi snakke om en hunger etter både Guds Ord og Guds nærvær.

Normisjon har arbeidet mest med Santalene og Boroene.  Nå kommer det invitasjoner fra mange kanter av India. ”Oase er vår åndelige partner!” sier generalsekretær for de lutherske kirkene, dr. Augustine. Derfor vil han ha Oase Norge med når deres internasjonale partnere samles til ”Round Table Conference” i januar 2017.

Både Oase og Normisjon sliter økonomisk. Derfor må vi utfordre venner av både Oase og misjon til å gå med oss til India ved å gi Oase en ordentlig julegave i år. Fornyelses Festivalene er ikke først og fremst misjon – selv om det også kommer med mange nye kristne også. Fornyelsesfestivalene vil gi gi kristne nye erfaringer og ny utrustning så de kan gå til sine naboer og kollegaer og invitere de til menigheten.

”Nå dere kommer tilbake er vi kanskje blitt kristne!” fortalte tre unge tenåringsjenter oss da vi møtte dem på en kjøpesenter.  De hadde kristne venner på skolen og var fasinert. India har en meget nasjonalistisk regjering som mener at India er for hinduer. Men menneskene er åpne og søkende.

Incredible India – Guds India!

Kom Hellig Ånd! Forny oss!

Teksten pryder teltet som rommer 8-10000 mennesker som søker personlig fornyelse, hjelp til å videreutvikle menighetene og forvandle lokalsamfunnene. Lovsangerne leder inn i Guds nærvær. Noen melodier er godt kjente fra Europa.  Andre er kommet over havet fra Australia og Hillsong. Men også lokale rytmer og bevegelse med tekster på telegu og hindi fyller teltrommet.

Barna har sine egne samlinger deler av dagen med undervisning og sanger spesielt for dem.  Fantastisk å se iveren deres etter å hjelpe hverandre og be for hverandre. Og Gud svarer villig på bønner fra barn. Fantastisk.

Ungdommen har sine samlinger hvor de tar ansvar og leder an. De er utrolig ivrig på å lære. Lovsang, dans, undervisning, grupper og lek. Ungdom er ungdom. Men India har et av verdens yngste befolkningsgrupper. Ungdom er i stort flertall over alt. Og de vil dyktiggjøre seg til å ta over en av verdens hurtigst voksende økonomier.

Dette perspektivet understreker hvor viktig det er å trene menighetene til å ta imot og disippelgjøre de unge menneskene i India. Inderne er 1,2 billioner mennesker.  To tredjedeler av dem er under 35 år!!!!  Ser du bildet?

smsRajahmundry – Oasefestival med 7-10.000 deltagere

”Dere er et svar på våre bønner!” var meldingene vi fikk da vi var rundt i de lutherske menigheten i denne vakre byen.  Noen få av lederne var kanskje mer spørrende, men folket var overveldende klare. ”Dette har vi ventet på!” De mente at kanskje sa mange som 20% av befolkningen er kristne av tro om ikke de har meldt det til folkeregisteret ennå. For det har mange sider ved seg.

Her blir det Oase stevne 11-14. Januar 2017.  Hovedstammen av deltagerne er 10 familier på fire som samles fra hele det området som disse tre Telegu-kirkene dekker. De vil spre effekten av samlingen slik at alle menigheter kan få noe tilbake til sin vanlig hverdag. De vil forvandling. Mange av disse familiene er fattige og må få reisestøtte.

Kveldssamlingene er åpne og vil romme i alt 10.000 deltagere rundt det samlende tema: Kom Hellig Ånd! Forny oss!

Be for Rajahmundry-festivalen. Gi India din julegave!

Ranchi – en fargerik kullby

Gossnerkirken er en flott luthersk kirke med utspring fra Tyskland. De har sitt hovedsete i Ranchi, hovedstaden i Jharkhand.  Mange unge er allerede engasjert i karismatisk fornyelsesarbeid. En ny biskop fant det for godt å sette foten ned. (Nesten som i Norge.) Men et rikt bønnearbeid har gitt resultater. ”Vi ønsker å se hele Gossnerkirken fornyet og utrustet til å tjene India!” er meldingen nå i oktober.
Erfarne prester gråt åpenlyst av glede og lettelse når ledelsen nå bestemte: Oase Festival i oktober 2017. Treningskonferanse for medarbeidere i mai/juni. De inviterer Oase i Norge tilbake som ressurspersoner for å få på plass et oase stevne for 10.000 mennesker

Be for Gossnerkirkens oase-festival. Gi India din julegave!

Dumka – Santalenes hovedsete

I 150 år har Normisjon stått trofast i Santalenes område i India. Mange og store resultater. Senteret ligger i Dumka. De siste tolv årene har Oase og Normisjon samarbeidet om å trene lutherske prester og ledere i en misjonal tenkning rundt det å være kirke, målrettet menighet. Dette har nå spredd seg til alle 12 lutherske kirkesamfunn rundt store deler av India. I kjølvannet kommer hunger etter åndelig fornyelse.  Kirkelederne ser at  åndelig fornyelse må til.

Her har Oase medvirket til to oase-stevner hver med 6-7000 deltagere. Det er et sterkt rop fra ungdommen om oppfølging – og fra prestene om videre oppfølging og utdannelse.  Dette er et relativt fattig område.  Vi har en invitasjon til å komme inn med trening for prestene og en ”forfrisknings”-festival tilhøsten.

Be for Dumka og oasearbeidet her. Gi India din julegave

Lik denne artikkelen

Del denne artikkelen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

SommerOase 2020

Oase 2020 arrangeres 7-12. juli i Fredrikstad. På Oase kommer vi sammen på tvers av alder, bosted og menigheter. Vi har program for voksne, tenåringer og barna. 

Siste saker

Følg oss

Scroll to Top