Seminar med Roy Godwin

Roy Godwin skal på turne i Norge, i den anledning inviterer Oase til et seminar mandag 12.november kl. 11-15 i Søndre Skøyen kapell. Tema for seminaret er: Hvordan etablere og drive bønnefelleskap på en ny måte?