Invitasjon til Preste og lederdag

Invitasjon til Preste og lederdag Vi vil invitere prester og ledere til å bli med på OASE denne sommeren, og spesielt torsdag 19.juli som blir en Preste- og Ledernettverksdag der du inviteres til eget møte i løpet av dagen med bla. Roy Godwin som er hovedtaler på Oase i år.   Modellgudstjeneste for å be…