Bli medarbeider

Oase kunne ikke vært arrangert uten medarbeidere. Hvert år bidrar rundt 400 frivillige. Som medarbeider får du være med i et inklurende fellesskap som har Jesus i sentrum. Du blir kjent med andre medarbeidere og for være til stede for deltakerne på en fantastisk uke.

Her er  en oversikt  over noen av de oppgavene du kan ha.  Du kan trykke på tjenesten du ønsker for å gå direkte til mer informasjon om den gruppen. 

Praktisk medarbeider

Kontakt:
Bjarte Baasland Tlf: 92217838 Email: bjarte@oase.no

Betingelser: 
8 – timers arbeid: 1/3 reduksjon på prisen
16 – timers arbeid: 2/3 del reduksjon på prisen
24 – timers arbeid: Hele stevnet gratis
Oppmøte: Rigging starter lørdag 6.juli også behov om du bare kan delta under stevnet. 
Referanse for nye: Nei

Oase har utviklet et konsept som vi kaller «Vi på taket». Vi har et  flott bilde fra Luk 5.17 ff om de 4 vennene som praktisk tilrettela for at deres lamme venn skulle få et forvandlende nærmøte med Jesus. Da Jesus så deres tro skjedde underet. Derfor er disse oppgavene så utrolig viktige for hele stevnet. Mange av oss starter stevnet 2-3 dager før stevnet på det vi kaller RiggeOase. Mye skal gjøres klart før stevnet, her er det oppgaver for liten og stor. Du får oppgaver som passer til dine ønsker og kvaliteter. Dagene i forkant har også et åndelig fellesskap som mange verdsetter

Det er mange oppgaver du kan bidra med:

 • Hjelpe å rigge i dagene i forkant (både med og uten muskler)
 • Møteverter
 • Registreringsteam/stevnekontor
 • Brannvakter under møter
 • Parkeringsvakter
 • Vakter på skoler (også nattevakter)
 • Plukke søppel
 • Rydde
 • Renhold
 • Film-team
 • Journalist – team
 • Hjelpe siste dag med nedrigging (både med og uten muskler)

Oase veileder og mosestjener

Kontakt:
Per Kåre Vatland 
Tlf: 414 46 180 Email per.kare.vatland@lyse.net 

Betingelser: 500 kr rabatt på deltakeravgift
Oppmøte: Mandag 6.juli om morgenen
Referanse for nye: Ja

Veiledere for de voksne har blant annet forbønn og samtale med alle deltakerne. Vi har en viss kvalitetsprosedyre ved rekruttering av nye veiledere. Ønsker du å bli med som ny Veileder eller Mosestjener nå i 2018? – Kontakt Per Kåre Vatland. Vi må ha en referanse om du er med for første gang. Som veileder ligger det som forutsetning at man er med på «Medarbeiderdagene» i forkant av stevnet.

TenOase – medarbeider

Kontakt:
Magrethe Heggheim Kleiven  Tlf: 97977971 Email: magrethe@tenoase.no

Betingelser: 900 kr som inkluderer overnatting på skole, deltakeravgift, frokost og kveldsmat på skolen. 
Oppmøte: Søndag 5.juli kl 18. 
Referanse for nye: Ja

Som medarbeider får du være med på medarbeiderdagene før Oase, der du blir kjent med andre medarbeidere og blir forberedt på å være til stede for ungdommene i gjennom uka.

Medarbeiderdagene starter to dager før selve TenOase og inneholder som regel mye tid til bønn og lovsang, undervisning, mat og annet sosialt. Du vil få oppfølging før og gjennom hele uken. Vi har veiledere som er klare og tilgjengelige om du trenger noen å snakke med eller forbønn.

Gruppeleder

Som gruppeleder får du en gruppe med ungdomer som du følger opp sammen med en annen gruppeleder. Dere samles etter morgenmøte og blir kjent, leker og har det gøy, og snakker om temaene som tas opp.

Miljøteam

Som miljøteam-medarbeider er du med på å skape liv og inkludere alle deltakerene på TenOase. Sammen med resten av teamet arrangeres det mange leker og underholdning, blant annet volleyball-turnering og samlinger i miljøteltet.

Mediateam

I media team er du med å lage videoer eller ta bilder som kommer på storskjermen under møte og legges ut på sosiale medier for å skape engasjement og få frem deltakerene slik at de trives og synes det er gøy på TenOase.

Praktisk team

Det er mange praktiske ting som må på plass når vi skal arrangere TenOase. Det kan være alt fra matlaging til vasking og å være nattevakt. Du kan være med å få hjulene til å gå rundt under TenOase og gjøre så de andre medarbeiderene trives.

Estetisk

Vi pleier å ha en bønnekrok på TenOase der du kan be, hvile, tenne et lys eller tegne et bilde. Det legges mye arbeid i at det skal se fint ut, både på scenen og i bønnekroken, det kan du være med på å utforme og hjelpe til med.

Teknisk team

BarneOase-medarbeider

Kontakt:
Steffen Aarhus Tlf: 47021668 Email: stefni@online.no

Betingelser: Ingen betaling og får skoleovernatting, med frokost og kvelds inkludert. Betaler for lunch/middag.
Oppmøte: Mandag 6.juli kl 10. 
Referanse for nye: Ja

Bli med som medarbeider for barna.  Vi har store forventninger til hva Gud har på hjertet for sommerens stevne og gleder oss til å møte fantastiske barn! Det blir undervisning og lovsang blandet med lek og moro, i møte med gamle og nye venner. Som medarbeider ligger det som forutsetning at man er med på «Medarbeiderdagene» i forkant av stevnet.

Som BoJoKo-medarbeider er det forventet at du blir med fra søndagen på medarbeiderdagene. Du får hele stevnet til gratis og kan bo på skole gratis hvor du får frokost og kveldsmat.

Er du medarbeider for første gang på BoJoKo trenger vi en referanse.

Scroll to Top